Blog realitního poradce

Vláda 30. dubna 2020 v reakci na koronavirovou krizi navrhla významný balíček daňových opatření, které se týkají prodeje a nákupu nemovitostí. Jsou v zásadě 3. Pokusil jsem se je v tomto článku (snad) srozumitelně shrnout vč. dopadů na nás obyčejné smrtelníky.

"Jsou však i případy, kdy nový majitel může požadovat i odstoupení od smlouvy pro její relativní neplatnost. A vrácení celé kupní ceny. Stává se to sice výjimečně, ale stává se to - zejména v případech, kdy následný odborný audit odhalí konstrukční vady."